Veilig in de browser

Vaak is de browser je eerste toegang tot het internet. Daarom verdient ‘ie een beetje aandacht. In drie stappen helpen we je veilig op weg.